Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğde öngörülen şartlara sahip bulunduğu görülmüş olup "B Tipi Uluslararası Gözetim Şirketi" statüsü verilerek belge  09/07/2021 tarihinde yayınlanmıştır.