TS EN ISO/IEC 17020' ye göre A tipi muayene kuruluşu kriterlerini sağlamak amacı ile yapılan çalışmalarımız ve gerçekleştirilen denetimler neticesinde, Akreditasyon belgemiz ve kapsamımız TÜRKAK tarafından 07/07/2021 tarihinde yayınlanmıştır.

Kapsam detayına buradan tıklayarak ulaşabilirsiniz.