Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş olan Deniz Gözetim İşletme Yetki belgemiz 31/08/2021 tarihinde yayınlanmıştır. Yük miktarı sürveyi, yükleme öncesi kontrol, liman sahası ve kıyı tesisinde konteyner stok kontrolü ve istif emniyeti sürveyi, liman ve tank sahası sürvey, ve gemi yükleme, boşaltma ve aktarma sürveyi hizmet alanlarında gözetim hizmeti verme yetkisini almıştır.